Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานโครงการกิจกรรมวันสำคัญ ถนนสายวัฒนธรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีนายไพสิฐ ศรีสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมคณะครูนักเรียนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

2

3

4

5

Cr.คุณนพ
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

#พบเหตุเพลิงไหม้ แจ้งด่วน 045-245500 หรือ 199