Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือน เพื่อปรึกษาหารือ ข้อราชการ มอบนโยบายสรุปการปฎิบัติงาน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีตัอนรับพนักงานเทศบาลที่โอน(ย้าย)มาดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีในห้วงเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาด้วย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

#เกิดเหตุเพลิงไหม้ เเจ้งด่วน 045-245500 หรือ 199 ตลอด 24 ชั่วโมง