Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมประชุมคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ระดับจังหวัด โดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ระดับจังหวัด ในฐานะผู้บริหารเทศบาล

2

3

4

5

Cr.ภาพ : วิภารัตน์ ชัยชนะ

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ