Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเตรียมวางแผนและหาแนวทางในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายหลังจากเกิดน้ำท่วม...

2

3

4

5

Cr.ภาพ : คุณศยามกมล
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ