Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรค และหัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมออกตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดัน และตรวจรักษาสุขภาพฟัน ให้กับผู้ประกอบการค้า ณ ตลาดทยาประศาสตร์(ตลาบ้านดู่) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในเขตเทศนครอุบลราชธานี

2

3

4

Cr.ภาพ : คุณ Lao
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ