Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายกแอนสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายนเรต ศรีเมือง ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม วิศวกร นิติกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 อุบลราชธานี ที่มาหารือการจัดทำพิธีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ที่มีการกำหนดให้มีพิธีลงนามในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง โดยการจัดพิธีลงนามในครั้งนี้ จะมีเทศบาลนครอุบลราชธานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะหน่วยงานหลัก และมีบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) การประปาส่วนภูมิภาค และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามและมีส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลสื่อมวลชน ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานเห็นชอบร่วมกันว่า การจัดงานครั้งนี้จะต้องแสดงให้ประชาชนและคนภายนอกได้เห็นถึงอัตลักษณ์ของอุบลราชธานี คือ ต้นเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ ควบคู่กับการลงนามโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

Cr.ข่าวและภาพ หน.พิศาล ดีพร้อม
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ