Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการทำข้อตกลง (MOU) โครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดินพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3
โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) การประปาส่วนภูมิภาคบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน TOT) เเละบริษัท กสท.โทรคมนาคมจำกัด(มหาชน)(CAT) เข้าร่วมประชุมหัวข้อหารือเบื้องต้นเตรียมความพร้อมในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ