Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ตามหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารพ.ศ 2561 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร ณ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล 3 ชั้น 2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ