Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 27 ฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมงาน Kick off การมอบกระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ
โดยมีนายวิรุท วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม Kick off. เพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญ ของฝาก ที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ (Healthier Choice) ณ บริเวณลานชั้น 1 หน้าท็อป มาร์เก็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

2

3

4

5

6

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

#พบเหตุเพลิงไหม้แจ้งด่วน 045-245500 หรือ 199 ตลอด 24 ชม.