Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 29 พ.ย.62 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการรับมอบอุปกรณ์ครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่องและถังดับเพลิงจำนวน 4 ถัง จากบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก วิทยุการบินห่วงใยความปลอดภัยใส่ใจคุณภาพชีวิต ให้กับชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนต่อไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขดอนเจ้าปู่ทองแดง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Pr.04 ขนิษฐวดี
จันทนิภา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ