Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม) เพื่อเยี่ยมเยือนให้คำแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพและเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

Pr.07 จันทนิภา
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ