Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เข้ารับรางวัล”สถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี” โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)ในงาน”วันคนพิการสากล ประจำปี 2562 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำคนพิการ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030” ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2

3

4

5

6

Cr.ภาพ/ข่าว : วิภารัตน์ ชัยชนะ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ