Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานใน “พิธีมอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี2562” ในนามกองทุนภัยพิบัตินครอุบลราชธานี ณ ศาลากลางบ้านชุมชนกุดแสนตอ(ชุมชนเยาวเรศ4)

2

3

4

5

Cr.ภาพ : คุณทองหลาง
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ