Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ รับเกียรติบัตรการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณ ศุนย์ OTOP CENTER อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

pr03;ภาพ: ชินวัตร
ข่าว: ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ