Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ภายในพิธีมีพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา โดยมีข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกัน
ณ หอพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม

2

3

4

5

#pr07 จันทนิภา ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ