Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 8 ธันวาคม 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นายวิทวัส​ พันธ์นิกุล​ รองนายกเทศมนตรี นายยอดยุทธ​ เดชรุ่งเรือง​ รองนายกเทศมนตรี ​ นำหัวหน้าส่วนการบริหารงาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและทีมนักกีฬาเทศบาลนครอุบลฯ เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 #นครระยองเกมส์ พร้อมร่วมพิธีเปิดกีฬา​ #นครระยองเกมส์ และเยี่ยมค่ายนักกีฬา ทีมเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ​ จังหวัดระยอง​

2

3

4

5

Cr.คุณช่อ,คุณแก้ม สน.ศึกษา
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ