Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม โดยมีนางสาวศรีสุดา แถมศิริ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้มีโอกาสออกกำลังกาย การเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการแข่งขันให้กับเด็กเล็ก เรียนรู้การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และดร.ศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศน์ เป็นนักกีฬาอาวุโส นำกล่าวปฎิญาณตน..
ภายในงานมีขบวนพาเหรด เชียร์ลีดเดอร์ กองเชียร์ และขบวนนักกีฬา และผู้ปกครองร่วมงานเป็นจำนวนมาก...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Pr.04 ขนิษฐวดี
จันทนิภา, ชนุวิทก์/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ