Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี และนางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี มอบเงินสนับสนุนรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 40,000 บาท โดยมีนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับการจัดงานกาชาดและปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 ที่จะถึงนี้

Pr.04 ขนิษฐวดี
จันทนิภา,อิศร/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ