Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือนธันวาคม 2562
โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดและผู้แทนส่วนราชการ จิตอาสาอุบลราชธานีร่วมกิจกรรม ณ เรือนจำกลางอุบลราชธานี ตามพระราชดำริของโครงการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

2

3

4

5

6

7

Pr.07 จันทนิภา
ชนุวิทก์/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ