Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนำหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 5 พร้อมเจ้าหน้าาที่ และอสม. ตัวแทนชุมชน ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง)

2

3

4

5

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

#พบเหตุเพลิงไหม้ แจ้งด่วน 045-245500 หรือ 199 ตลอด 24 ชม.