Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น.นางสาวสมปรารถนาวิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ให้โอวาทและให้พรแก่สมาชิกชมรมล้อเดียวเทศบาลนครอุบลราชธานี ในโครงการจัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อให้เด็กๆเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เเละได้ฝึกฝนพัฒนาความสารถตนเองต่อๆไป ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าลานเทียนจำลอง

2

3

3

4

5

Pr03:ข่าว ศุจินทรา

ภาพ:วิภารัตน/ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ