Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี นางนันทิยา สระเเก้ว ที่ปรึกษานายกฯ และพนักงานเทศบาล ร่วมส่งมอบบ้าน ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับทีมงาน DTK BOY BAND ของโน๊ต อุดม แต้พานิช จัดสร้างมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านครูแสง ชุมชนถนนเขื่อนธานี (สะพานใหม่)

2

3

4

5

6

7

8

9

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย,จันทนิภา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ