Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ชุมชน , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอสม.ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย) ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมยามถามข่าวผู้ป่วยติดเตียง เพื่อถามไถ่ในเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อให้กำลังใจ...

2

3

4

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ