Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.40 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 2 หนองบัว และอสม.ในเขตพื้นที่ ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนวัดบ้านนาควาย 2 (พื้นที่การดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข 2 หนองบัว)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ