Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจิรญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมงาน #ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ชมรมผู้สูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อความเชื่อมความสัมพันธ์ และส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลอุบลราชธานี ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุ กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2

3

4

5

6

7

8

9

Pr.07 จันทนิภา
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ