Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาล เเละอสม ร่วมออกเยี่ยมเเละให้กำลังใจกับผู้สูงอายุเเละมารดาหลังคลอด ณ ชุมชนหาดวัดใต้

2

3

4

5

pr03: ข่าว ศุจินทรา
ภาพ : อิศร / ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

#พบเหตุเพลิงไหม้โทร045-245500 หรือ 199 ตลอด 24 ชั่วโมง