Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 07.40 น. ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีมอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ และพิธีเปิดการประชุมวิชาการครบรอบ 84 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้บริหารและพนักงานหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขรวมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับการมอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ซึ่งคุณศรีพล-คุณนิรมล เกียรติสุรนนท์ เป็นผู้มอบให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เพื่อใช้เพื่มศักยภาพการปฎิบัติงานด้านการรับบริจาคโลหิต จำนวน 2 คัน มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท...

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

Pr.04 ขนิษฐวดี
ขนิษฐวดี ภาพและข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ