Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธาน #เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำวันปี 2563 ร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลที่สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดอุบลราชธานี นปีนี้ เทศบาลนครอุบลฯมีการออกร้านซุ้มกิจกรรมจากทุกสำนัก กองฝ่าย และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯจัดกิจกรรม เล่นเกมส์ มอบรางวัล แจกอาหาร เครื่องดื่มฟรี และยังได้รับการสนับสนุนซุ้มกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ทั้งภาครัฐ -เอกชน มาร่วมมอบความสุขให้กับน้องๆหนูๆและผู้ปกครองในงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ด้วย

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Pr.04 ขนิษฐวดี
พงศธร,สุวิทย์,ชาญชัย,ชินวัตร,วัชราภรณ์,จันทนิภา,อิศร/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ