Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 11 มกราคม 2563 ลูกเสือจิตอาสาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ รักษาความสะอาดในงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ