Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการบริหารงาน ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 572 ราย #โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิพัฒนาอุบลราชธานี โดย พล.ต.อ.ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาอุบลราชธานี อดีตรองนายกรัฐมนตรี จำนวน 200,000 บาท โดยมีจุดประสงค์ในการมอบครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุตรหลานในการศึกษาเล่าเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Cr. ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : ชินวัตร,อิศร,ชนุวิทก์
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ