Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ชมรมผู้สูงอายุ โดยภายในงานมีกิจรรมจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่กันภายในสมาชิกชมรมฯ เพื่อส่งความสุขให้แก่กันและกัน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดสารพัฒนึก

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pr.07 จันทนิภา
ขนิษฐวดี,จันทนิภา/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ