Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมนันทนาการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดศรีแสงทอง เพื่อเป็นการสร้างความสุขและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมนันทนาการมากมาย อาทิ การออกกำลังกายประกอบเพลง และการจับสลากแลกของขวัญ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ