Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

2

3

4

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ