Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการมัดย้อมผ้า โดยจัดอบรมฯระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563 สำหรับการอบรมดังกล่าวเพื่อเป็นการเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้สูงอายในชุมชน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง) #ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นจากงบประมาณของกรมแรงงาน โดยขอใช้สถานที่และบุคลากรของทางเทศบาลในการอบรมในครั้งนี้...

2

3

4

Pr.07 จันทนิภา
ชาญชัย,ชนุวิทก์/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ