Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมนุมกองไฟ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้รักสามัคคีเเละฝึกความมีระเบียบวินัยแก่ตนเอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

pr03: ข่าว/ภาพ ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ