Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่ทองแดง พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล และชุมชนดอนเจ้าปู่ทองแดง ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชุมชน ณ ศาลเจ้าปู่ทองแดง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ