Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.20 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ชุมชนอัสสัมชัญ2 และตัวแทนอสม. ชุมชนร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วย ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธาณสุข 2 (ชุมชนอัสสัมชัญ2)...

2

3

4

5

6

7

Pr.07 จันทนิภา
ชนุวิทก์ /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

#พบเหตุเพลิงไหม้ แจ้งด่วน 045-245500 หรือ 199