Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งสนใจศึกษาในด้านการบำบัดน้ำเสีย โดยมี นายศุภณัฐน์ หนูแก้ว ตำแหน่ง วิศวกร 5 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในวันนี้ ณ บ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุบลราชธาน

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.ภาพ : อิศร หิรัญธนกุล
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ