Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาลนครอุบลฯ วางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูเกียรติแก่ทหารกล้า ผู้เสียสละ ปกป้องผืนแผ่นดินไทย ณ มณฑลทหารบก 22 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ