Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักท้อน จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้มีการเรียนรู้อย่างครอบคลุมทั้งในด้านวิชาการ เเละศึกษาดูงานสถานที่จริง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลฯ

2

3

4

pr03 : ข่าว ศุจินทรา
ภาพ: ชินวัตร
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ