Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม) ร่วมกับอสม.ในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในชุมชนอยู่วงศ์ธรรม และชุมชนสนามกีฬากลาง 2 เรื่องโรคติดต่อโคโรนา(โควิด-19) และโรคติดต่ออื่นๆ เพื่อป้องกันและรักษาสุขลักษณะอนามัยในครัวเรือน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cr.Khondee
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ