Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 3(พโลชัย) และ อสม.ในเขตพื้นที่ ร่วมเยี่ยมยามถามข่าวกับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ซึ่งอยู่ในการดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข 3(พโลชัย) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับทุกท่าน

2

3

4

Cr.ภาพ : คุณปิ๊ก
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ