Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ประธานกล่าวเปิดพิธีการฝึกอบรม " โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน " ณ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่ ชั้น 2 )โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ป้องปราม แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในชุมชน เเละสร้างความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สิน ผู้ที่เข้ามาอบรมจะได้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เสริมสร้าง ศักยภาพ สร้างความมั่นใจ เเละภาพลักษณ์ที่ดีในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เทศกิจในการทำหน้าที่สายตรวจชุมชน
โดยวิทยากรจาก สภ.เมืองอุบลราชธานี ร.ต.อ พิสิษฐ์ เหล่าสิงห์ รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลฯ มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

2

3

4

5

6

7

pr03 : ข่าว /ภาพ ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ