Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน DPT Bike "ปั่นชมมูล เลียบค่าย ชมเมือง" โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะกรมโยธาธิการและผังเมืองและทีมนักปั่นจักรยานในกิจกรรม DPT Bike ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีนายภพ ภูสมปอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานต่อ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ณ หอประชุมกองบิน 21

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Pr.07 จันทนิภา/ข่าว
อิศร,ชนุวิทก์/ภาพ
#ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ