Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร #พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี..

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.04 ขนิษฐวดี ภาพและข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ