Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่ ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ และมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า พร้อมทั้งแนะนำการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล วิธีการป้องกันตนเองและคนรอบข้างเพื่อห่างไกลไวรัสโควิด-19 ณ ชมรมผู้สูงอายุ ฉางข้าว , ชมรมผู้สูงอายุ วัดสารพัดนึก ,ชมผู้สูงอายุ วัดเเจ้ง , ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4,เเละชมรมผู้สูงอายุ วัดท่าวังหิน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

30

31

Pr 03 ศุจินทรา
Pr 09 อิศร , ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการเผยเเละเเพร่วิชาการ