Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลฯ อสม. เเละเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ลงพื้นที่ ณ ชมรมผู้สูงอายุ บ้านหนองศาลา มอบชุดห่วงใย ซึ่งประกอบด้วยหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้ประชาชนตามหลังคาเรือน เพื่อสนับสนุนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

16

17

18

19

20

#เราจะผ่านพ้นวิกฤติโควิด19ไปด้วยกัน

#สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
#อยู่บ้านเว้นระยะห่าง
#หมั่นล้างมือ
#กินร้อนช้อนส่วนตัว
#ปลอดภัยไร้COVID-19

pr:03 ศุจินทรา
Cr.ภาพ อิศร/ศุจินทรา/ชนุวิทก์/สยามกมล
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ