Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมนำสิ่งของ อาทิ ไข่ไก่ อาหารแห้ง แบ่งปันใน #ตู้ปันสุขเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตึกดับเพลิง) เทศบาลนครอุบลราชธานี #ขอเชิญร่วมแบ่งปันเติมน้ำใจได้ทุกวัน ในช่วงเวลา 08.00-20.00 น.

2

3

4

5

6

7

 

Pr.04 ขนิษฐวดี
วิภารัตน์ /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ