Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เทศบาลนครอุบลราชธานี นำโดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ร่วมกับงานทันตกรรม เทศบาลนครอุบลฯ ลงพื้นที่ให้บริการคำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากกับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงญาติ และการป้องกัน การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ตามแนวทางปฎิบัติของ สปสช.(สำนักงานหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ) กรมควบคุมโรค
และกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

2

3

4

5

6

Pr03:ศุจินทรา ใจหาญ
Cr.ภาพ ขอบคุณเครดิตเจ้าของภาพ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ