Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.00 น. ณ ลานเทียนพรรษา ทุ่งศรีเมือง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นำผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธี #ทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษาในงานอนุรักษ์เทียนพรรษามุทิตาหลวงปู่มั่น
โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ตัวแทนภาครัฐ เอกชน ร่วมทำบุญตักบาตรในงานอนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และสืบทอดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในเทศกาลเข้าพรรษา

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Cr.สุรีรัตน์,ขนิษฐวดี/ภาพ
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ